İşsizlik Maaşı Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

26.04.2023

İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır? İşten ayrılan kişilerin en çok merak ettiği soruların başında yer alır. Diğer taraftan işsizlik maaşı nedir? İşsizlik maaşı nasıl alabilirim? Gibi sorular da kişilerin merak ettiği sorular arasında yer almaktadır. Bu makalemizde bu sorulara detaylı cevap vereceğiz.

Brüt Maaşınız
Net İşsizlik Maaşı
Son 3 Yıl Prim Gün Sayısı*
İşsizlik Ödeneği Gün Sayınız
Brüt İşsizlik Maaşı
Damga Vergisi

İşsizlik Maaşı Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik maaşı, işsiz kalan çalışanların geçici bir süreliğine maddi destek alabilmesi için sunulan bir hizmettir. Bu hizmet, çalışanların iş kaybı durumunda geçimlerini sağlamalarına yardımcı olur. Türkiye’de, işsizlik maaşı veren kurum Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’dur. İşsizlik maaşı alabilmek için belirli şartları yerine getirmek gereklidir.

İşsizlik Maaşı Nedir?

İşsizlik maaşı, işsiz kalan çalışanların belirli bir süre için devlet tarafından ödenen bir gelir desteğidir. İşsizlik maaşı, işsiz kalan çalışanların geçici bir süreliğine maddi destek alabilmesi için sunulan bir hizmettir. Bu hizmet, çalışanların iş kaybı durumunda geçimlerini sağlamalarına yardımcı olur.

İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir?

İşsizlik maaşı alabilmek için belirli şartları yerine getirmek gereklidir. İşsizlik maaşı alabilmek için en önemli şart, işsiz kalmış olmaktır. Ayrıca, çalışanın sigortalı olması, işten çıkarılma sebebinin haklı nedenlerden biri olması, işsiz kalmadan önceki son 120 gün içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışmış olması gerekmektedir.

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

İşsizlik maaşı, işini kaybeden kişilere devlet tarafından ödenen bir yardımdır. İşsizlik maaşı almak için belirli kriterleri karşılamak gerekmektedir.

İlk olarak, işsiz kalan kişi işsizlik sigortası primlerini ödemek zorundadır. Bu primleri ödeyenler, işsiz kaldıklarında işsizlik maaşı almaya hak kazanırlar. Ancak, prim ödemeleri yeterli değilse veya prim ödemeleri yapılmamışsa, işsizlik maaşı almak mümkün olmayabilir.

İkinci olarak, işsiz kalan kişinin işsizlik ödeneğine başvurması gerekmektedir. Bu başvuru işlemi, işsiz kaldıktan sonra en kısa sürede yapılmalıdır. Başvuru işlemi için İşkur’un resmi internet sitesi kullanılabilir veya doğrudan İşkur’a başvuru yapılabilir.

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, İşkur, işsizlik maaşı başvurusunu inceler ve uygun görürse ödeme yapar. İşsizlik maaşı ödemeleri, belirli aralıklarla, genellikle aylık olarak yapılır.

Sonuç olarak, işsizlik maaşı almak için işsizlik sigortası primlerini ödemek, başvuru işlemini zamanında yapmak ve uygun görüldüğü takdirde İşkur’un ödeme yapması gerekmektedir.

İşsizlik Maaşı Nedir ve Nasıl Hesaplanır

İşsizlik Maaşı Nedir ve Nasıl Hesaplanır

İşsizlik Maaşı Hesaplamalarında Damga Vergisi Oranı Nedir?

İşsizlik maaşı hesaplamalarında damga vergisi oranı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından işsizlik sigortası primleri üzerinden alınan bir vergidir. Bu vergi, işsizlik maaşı ödemelerinde de dikkate alınır.

Damga vergisi oranı, işsizlik maaşı hesaplamalarında toplam brüt maaş üzerinden hesaplanır. Brüt maaş, çalışanın işveren tarafından ödenen ücrettir. Damga vergisi oranı ise 2013 ve sonrası için, brüt maaşın yüzde 0,759’u, daha öncesi için ise yüzde 0,66’sı kadar alınır.

Örneğin, işsizlik maaşı hesaplaması yaparken, çalışanın brüt maaşı 3.000 TL ise, damga vergisi oranı 3.000 x 0,759 / 100 = 22,77 TL olacaktır. Bu şekilde hesaplanan damga vergisi oranı, işsizlik maaşından düşülecek tutar olarak dikkate alınır.

Damga vergisi oranı, işsizlik maaşı hesaplamalarında önemlidir çünkü ödenecek tutarı etkiler. Bu nedenle, işsizlik maaşı almak isteyen kişilerin, damga vergisi oranının hesaplamalarında nasıl kullanıldığını ve nasıl etkilediğini anlamaları önemlidir.

Sonuç olarak, işsizlik maaşı hesaplamalarında damga vergisi oranı, brüt maaşın yüzde 0,7’si kadar alınır ve işsizlik maaşından düşülecek tutar olarak dikkate alınır. Bu oranın hesaplamalarında doğru bir şekilde kullanılması, işsizlik maaşı ödemelerinin doğru bir şekilde yapılmasını sağlar.

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik maaşı, işini kaybeden kişilere devlet tarafından ödenen bir yardımdır. İşsizlik maaşı hesaplaması, kişinin son üç ay boyunca aldığı brüt maaş ve prim ödemeleri dikkate alınarak yapılır.

İlk olarak, işsiz kalan kişinin son üç ay boyunca aldığı brüt maaşların toplamı hesaplanır. Brüt maaş, çalışanın işveren tarafından ödenen ücrettir ve vergi ve diğer kesintiler yapılmadan önceki ücrettir.

Sonrasında, kişinin son üç ay boyunca işsizlik sigortası primlerinin toplamı hesaplanır. Bu primler, kişinin sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri ve sosyal güvenlik primlerini içerir.

Daha sonra, işsizlik maaşı hesaplaması için belirli bir formül kullanılır. Bu formülde, brüt maaşın yüzde 40’ı hesaplanır. Bu hesaplanan tutar, kişinin alacağı işsizlik maaşının net tutarını belirler.

Örneğin, kişinin son üç ay boyunca aldığı brüt maaşların toplamı 9.000 TL ise, işsizlik maaşı hesaplaması şu şekilde yapılabilir:

 • Brüt maaşın yüzde 40’ı: 9.000 x 40 / 100 = 3.600 TL
 • İşsizlik maaşı hesaplaması: 3.600 TL

İşsizlik maaşı ödemeleri, genellikle aylık olarak yapılır ve belirli bir süre boyunca devam eder. Bu süre, kişinin prim ödemelerine ve diğer faktörlere göre değişebilir.

Sonuç olarak, işsizlik maaşı hesaplaması, kişinin son üç ay boyunca aldığı brüt maaş ve prim ödemeleri dikkate alınarak yapılır. Bu hesaplama, belirli bir formül kullanılarak yapılır ve kişinin alacağı işsizlik maaşının net tutarını belirler.

İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

İşsizlik maaşı tutarı, çalışanın son üç yıl içinde elde ettiği brüt ücrete ve sigortalılık süresine göre değişiklik gösterir. İşsizlik maaşı tutarı, günlük brüt ücretin %40’ı kadar olur. En düşük işsizlik maaşı tutarı, 2023 yılı için günlük brüt ücretin 97,33 TL olmasıyla birlikte, 38,93 TL’dir. En yüksek işsizlik maaşı tutarı ise günlük brüt ücretin 625,28 TL olmasıyla birlikte, 250,11 TL’dir.

İşsizlik Maaşı Kaç Ay Alınır?

İşsizlik maaşı süresi, çalışanın sigortalılık süresine göre değişir. 600 günden az sigortalılık süresi olan çalışanlar en fazla 180 gün, 600 gün ve daha fazla sigortalılık süresi olan çalışanlar ise en fazla 240 gün işsizlik maaşı alabilirler. İşsizlik maaşı süresi, çalışanın başvuru tarihinden itibaren hesaplanır.

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşsizlik maaşı başvurusu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden online olarak veya İŞKUR müdürlüklerine giderek yapılabilir. Başvuru işlemi için istenen belgeler arasında işsiz kalan kişinin sigorta kaydı, işten çıkarılma sebebini gösteren belge, nüfus cüzdanı gibi belgeler bulunur.

İşsizlik Maaşı Nereden Alınır?

İşsizlik maaşı, işini kaybeden kişilere devlet tarafından ödenen bir yardımdır. İşsizlik maaşı almak için belirli bir süre içinde İşkur’a başvuru yapmak gerekmektedir.

İşsizlik maaşı başvurusu, İşkur’un resmi internet sitesi aracılığıyla veya doğrudan İşkur’un ilgili birimlerine giderek yapılabilir. Başvuru sırasında, işsiz kalan kişinin kimlik bilgileri, işsizlik nedeni, son çalıştığı iş yeri gibi bilgiler istenebilir.

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, İşkur, başvuruyu inceleyerek kişinin işsizlik maaşı almaya hak kazanıp kazanmadığını belirler. Bu inceleme süreci birkaç gün sürebilir.

Eğer işsiz kalan kişi işsizlik maaşı almaya hak kazanırsa, İşkur, işsizlik maaşını ödeme başlatır. İşsizlik maaşı ödemeleri, genellikle aylık olarak yapılır.

İşsizlik maaşı ödemelerinin süresi, kişinin prim ödemelerine, işsiz kaldığı süreye ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, işsizlik maaşı almak isteyen kişilerin ödeme süresi ve tutarı hakkında bilgi almak için İşkur’un ilgili birimlerine başvurmaları önerilir.

Sonuç olarak, işsizlik maaşı almak için İşkur’un resmi internet sitesi veya İşkur’un ilgili birimleri kullanılabilir. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, İşkur başvuruyu inceleyerek işsizlik maaşı almaya hak kazanılıp kazanılmadığını belirler. İşsizlik maaşı ödemeleri, genellikle aylık olarak yapılır ve ödeme süresi ve tutarı, kişinin prim ödemelerine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.

İşsizlik Ödeneği Hangi Durumlarda Kesilir?

İşsizlik ödeneği, işini kaybeden kişilere belirli bir süre boyunca devlet tarafından ödenen bir yardımdır. Ancak, işsizlik ödeneği, belirli durumlarda kesilebilir.

 1. İş Bulma Durumunda: İşsizlik ödeneği, iş arayan kişinin yeni bir iş bulması durumunda kesilir. Yeni bir iş bulan kişi, işsizlik ödeneği alamaz.
 2. Sigortalılık Durumunun Sonlanması: İşsizlik ödeneği, sigortalılık durumunun sonlanması durumunda da kesilebilir. Bu durumda, kişi işsiz kalmakla birlikte sigortalılık süresini doldurmuş olmayabilir.
 3. Gelir Düzeyinin Yükselmesi: İşsizlik ödeneği, kişinin gelir düzeyinin yükselmesi durumunda kesilebilir. Yeni bir işte daha yüksek bir ücretle çalışmaya başlayan kişi, işsizlik ödeneği almaya devam edemez.
 4. İş Aramama Durumu: İşsizlik ödeneği, kişinin iş aramaması durumunda kesilebilir. İşsiz kalan kişinin, İşkur tarafından belirlenen iş arama faaliyetlerine katılmaması, işsizlik ödeneğinin kesilmesine neden olabilir.
 5. Yasalara Aykırı Davranışlar: İşsizlik ödeneği, yasalara aykırı davranışlar sergileyen kişilerin durumunda kesilebilir. Bu durumda, işsizlik ödeneği kesintiye uğrar ve hatta sonlandırılabilir.

Sonuç olarak, işsizlik ödeneği, belirli durumlarda kesilebilir. İş arama faaliyetlerine katılmama, yasalara aykırı davranışlar, gelir düzeyinin yükselmesi gibi durumlarda işsizlik ödeneği kesilebilir. Bu nedenle, işsizlik ödeneği alan kişilerin, bu durumlara dikkat etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önemlidir.

İşsizlik Maaşı Hesaplama Örneği

Bir çalışanın son üç yılda elde ettiği brüt ücretler toplamı 100.000 TL olsun. Bu çalışanın sigortalılık süresi ise 800 gün olsun. Bu durumda, işsizlik maaşı hesaplama işlemi şu şekilde yapılır:

 • Günlük brüt ücret: (100.000 / 1095) = 91,32 TL
 • İşsizlik maaşı: (91,32 x %40) = 36,53 TL

Bu çalışan, en fazla 240 gün boyunca işsizlik maaşı alabilir.

Sonuç

İşsizlik maaşı, işsiz kalan çalışanların geçici bir süreliğine maddi destek alabilmesi için sunulan bir hizmettir. İşsizlik maaşı alabilmek için belirli şartları yerine getirmek gereklidir. İşsizlik maaşı hesaplaması, çalışanın son üç yılda elde ettiği brüt ücretine ve sigortalılık süresine göre yapılır. İşsizlik maaşı ödemeleri, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılır. İşsizlik maaşı süresi, çalışanın sigortalılık süresine göre değişir. İşsizlik ödeneği bazı durumlarda kesilebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

 1. İşsizlik maaşı alabilmek için hangi şartları sağlamak gereklidir?
 • İşsiz kalmak, sigortalı olmak, haklı nedenlerle işten çıkarılmak ve son 120 gün içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışmak gereklidir.
 1. İşsizlik maaşı ne kadar süreyle ödenir?
 • İşsizlik maaşı süresi, çalışanın sigortalılık süresine göre değişir. En fazla 180 gün veya 240 gün boyunca işsizlik maaşı alınabilir.
 1. İşsizlik maaşı nereden alınır?
 • İşsizlik maaşı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından ödenir. İşsizlik maaşı ödemeleri, İŞKUR’un yetkili bankaları aracılığıyla yapılır.
 1. İşsizlik maaşı hesaplama nasıl yapılır?
 • İşsizlik maaşı hesaplaması, çalışanın son üç yılda elde ettiği brüt ücretine ve sigortalılık süresine göre yapılır. Günlük brüt ücretin %40’ı kadar işsizlik maaşı ödenir.
 1. İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?
 • İşsizlik maaşı başvurusu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden online olarak veya İŞKUR müdürlüklerine giderek yapılabilir. Başvuru işleminde istenen belgeler arasında sigorta kaydı, işten çıkarılma sebebini gösteren belge, nüfus cüzdanı gibi belgeler bulunur.
 1. İşsizlik maaşı süresi uzatılabilir mi?
 • İşsizlik maaşı süresi, çalışanın sigortalılık süresine göre belirlenir ve belirli şartlarda uzatılamaz.
 1. İşsizlik maaşı alan kişilerin yeni bir iş bulması durumunda işsizlik maaşı kesilir mi?
 • Evet, işsizlik maaşı alan kişilerin yeni bir iş bulması durumunda işsizlik maaşı kesilir.
 1. İşsizlik ödeneği alırken hangi yasal şartları ihlal etmek kesintiye neden olabilir?
 • İşsizlik ödeneği alırken, çalışanın belirli yasal şartları ihlal etmesi durumunda ödeme kesilebilir. Örneğin, çalışanın iş aramaması, iş tekliflerini reddetmesi veya yalan beyanda bulunması gibi durumlarda işsizlik ödeneği kesilebilir.
 1. İşsizlik maaşı ödemeleri hangi bankalar aracılığıyla yapılır?
 • İşsizlik maaşı ödemeleri, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından belirlenen yetkili bankalar aracılığıyla yapılır.
 1. İşsizlik maaşı başvurusu ne kadar sürede sonuçlanır?
 • İşsizlik maaşı başvurusu, başvuru tarihinden itibaren yaklaşık 15 iş günü içerisinde sonuçlanır.

İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır? İşsizlik maaşı nasıl alabilirim? İşsizlik maaşı nedir? Gibi sorulara cevap verdik. Sizler de yorumlar kısmından işsizlik maaşları hakkında aklınıza gelenleri sorabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.