Nasıl Daha Verimli ve Mutlu Bir Çalışma Ortamı Yaratabilirsiniz?

İnsanlar ülke ya da devlet fark etmeksizin iş yerlerinde uzun süre vakit geçirirler. İnsanlar günlük ortalama 8 saat iş yerlerinde vakit geçirmektedir. Ancak verimli ve mutlu olmayan bir çalışma ortamı performansı da düşürmektedir. Ayrıca insanlar iş ortamının oluşturduğu stres ile de mücadele etmek için çalışmaktadır. Ancak verimli bir çalışma ortamı yaratmak bazı noktalara dikkat ederek oldukça kolaydır.

Verimli Bir Çalışma Ortamı İçin Neler Yapılmalıdır?

İnsanlar çalışma ortamı içerisinde sağlıklı ve huzurlu bir ortam olmasını seçmektedir. Görevlerini yerine getirmek ve yeteneklerini ortaya koymak isteyen bireylerin en önemli istekleri arasında yer alır. Hatta pek çok kişi için bu durum para veya kariyerden daha önceliklidir. Ayrıca verimli bir çalışma ortamı olan bireylerin kazançları ve performansları da oldukça yüksektir. İnsanların mutlu oldukları iş yerlerinde daha iyi iş ürettikleri ortaya çıkarılmıştır. Verimli ve mutlu bir çalışma ortamı yaratmanın en önemli yolu çalışanların işi sevmesidir. Bu durumda insanların kişilikleri de belirgin bir faktördür. Ancak farklı yollarla bu durum geliştirilebilir.

Verimli ve mutlu bir çalışma ortamı için çalışanlar yaptığı işten mutlu olmalıdır. Bu nedenle de çalışma ortamının kişinin ihtiyaçlarına cevap verebilir nitelikte olması gerekir. Bu nedenle yöneticiler çalışanlarını iyi bir şekilde takip etmelidir. Personelin ihtiyaçlarını iyi bir şekilde tespit edip onları etkin bir şekilde dinlemelidir. Ayrıca mutlu bir çalışma ortamı için farklı olanakların da yer alması gerekir. Çalışanların yiyecek ve içecek ihtiyaçları ofis ortamında karşılanabilir. Ya da bu ihtiyacı karşılayabilecek ortamlar oluşturulur. Bunlarla birlikte çalışanların dinlenme ve eğlenme gibi aktiviteleri de olmalıdır.

Mutlu Bir Çalışma Ortamı İçin: Değer Verilmek

Çalışma ortamının huzurlu ve verimli geçmesi için çalışanlarla yakından ilgilenilmelidir. Çalışanlar işverenlerinin onlarla ilgilendiğini gördüğünde kendilerini daha değerli hissetmektedir. Bu nedenle de iş performansları ve mutlulukları yüksek düzeye ulaşmaktadır. Bunu sağlamak için çalışanların sorunları ile yakından ilgilenmek gerekmektedir. İşverenlerin çalışanlarla bazı dönemlerde sohbet etmesi ve nabız ölçmesi iyi olacaktır. Ayrıca işle ilgili çalışanların fikirlerinin önemsenmesi oldukça gereklidir. Çalışanlar işle ilgili fikirlerini söylediğinde değerlendirmeye almak yararlı olacaktır. Bu nedenle dinlemek ve önemsemek çalışana değer vermenin en önemli ilkelerindendir.

Mutlu bir çalışma ortamı çalışanların fikirlerine saygı duyulduğunda gerçekleşecektir. Ayrıca çalışanlar şirketi sahiplenmelidir. Ayrıca çalışanların sorunlarıyla da ilgilenmek gerekmektedir. Özellikle Çalışma arkadaşları arasındaki pürüzlerin üzerinde durulması yararlıdır. Yeni işe başlayan bir çalışana yardımcı olmak bunlar arasındadır. Ayrıca birlikte kahvaltı yapmak, mola vermek ve yemek yemek çalışanların bağlılığını güçlendirmektedir.

Verimli Çalışanlar İçin Adil Yönetim Anlayışı

Çalışanlar için en önemli konulardan birisi işverenlerin yönetim anlayışıdır. Çalışanlar özellikle tutarsız ve farklı tutumları oldukça önemser. Özellikle de farklı tutumlar gösterildiğinde çalışan motivasyonu hızlı bir şekilde düşmektedir. Bu nedenle işverenlerin çalışanlara ortak bir tutumla yaklaşması gerekmektedir. Verimli çalışanlar kayırılmadıklarını ve desteklendiklerini bilirler. Bu durumu sağlamak için işverenlerin net kural ve açıklamalar belirlemesi gerekir.

Çalışanlar işverenlerinden adil bir yönetim anlayışı beklemektedir. Adil ücret ve çalışma saati en çok önemsenen konular arasındadır. Bu nedenle çalışanların işlerine ve performanslarına göre adil ücret belirlenmelidir. Ayrıca ücret ve zaman konusunda da net açıklamalar yapılmalıdır. Belirsiz olan durumlar çalışanlarda strese ve gerginliğe neden olmaktadır.

İş Yerlerinde Mutluluğu Sağlama Adımları

Verimli bir iş performansı için çalışanların mutlu olması gerekmektedir. Bu mutluluk hem genel mutluluk hem de yapılan işten duyulan mutluluktur. Bu nedenle işverenler çalışanlarla kişisel olarak ilgilenmelidir. Çalışanların hastalık ve acil durum gibi konularda desteklenmesi oldukça önemlidir. Yapılan bu destekler işverenlerin mutluluk düzeyini artırmaktadır. Ayrıca mutlu çalışma ortamı angaryanın olmadığı bir iş sürecidir. Kişinin yapacağı işlerin ve sorumluluklarının belirgin olması yapacağı işten mutluluğu etkilemektedir.

Bir işveren mutluluğu sağlamak için şu adımlarla ilerleyebilir:

 • İşverenin yapacağı işlerin tam olarak belirginleşmesi gerekir.
 • İş ortamına gerekli eğitimi görmüş olan kişilerin dahil edilmesi gerekir.
 • Kişinin yaptığı işi isteyerek ve severek yapmasına dikkat edilmelidir.
 • Çalışanların uyumlu olmasına ve düzeylerinin yakın olmasına dikkat edilmelidir.
 • Çalışanlara değerli hissettiren adil bir yönetim anlayışı hakim olmalıdır.
 • Eğlenceli ve ihtiyaçlara cevap veren bir ortam oluşturulmalıdır.
 • İş yerleri kişinin kendisini geliştirebileceği alanlar olmalıdır.
 • Yeni fikirlere açık olunan bir iletişim atmosferi kurulmalıdır.
 • Alınacak kararlarda çalışanların fikirleri önemsenmelidir.
 • Çalışma ortamları fiziksel açıdan temiz ve yeterli sıcak koşullarında olmalıdır.
 • Çalışanlar emeklerinin karşılığını maddi olarak alabilmelidir.

Çalışma ortamı ile ilgili bu adım ve kurallara bir işveren oldukça dikkat etmelidir. Bu kurallara uyulduğunda verimli bir çalışma ortamı kaçınılmaz bir sonuç olacaktır.

İş Verimliliği İçin Planlamanın Önemi

Bir çalışma ortamı iş verimliliği sunan bir özellikte olmalıdır. İş verimliliği oluştuğunda daha az zaman ve emek harcanarak yüksek düzeyde iş üretilmelidir. İş verimliliğinin mükemmel hale getirilmesi ile yüksek üretkenlik sağlanmış olmaktadır. Bu nedenle de pek çok işveren çalışanlarının iş verimliliğini artırmaya çalışmaktadır. Pek çok iş veren verimliliği sağlamak açısından katı kurallar belirlemektedir. Ancak çalışanlara sunulan katı hedefler performansı düşürmektedir. Bu nedenle de çalışanların becerilerini geliştirmek ve verimliliğini artırmak için bireysel hedefler belirlenmelidir. Hedeflerin ve kişilerin başarıya ulaşması için ise planlama en önemli beceriler arasında yer alır.

İşverenler ve çalışanlar plan oluşturarak belirli rutinler meydana getirmelidir. İş ortamında plan oluşturmak hedeflerin gerçekleştirilmesi için oldukça önemlidir. Ancak iyi bir plan için ulaşılabilir hedefler koymak gerekmektedir. Bunun içinde zaman ve birey koşullarını iyi bir şekilde incelemek gerekmektedir. Verimli bir iş ortamı uygun zaman ve hedef koyularak sağlanabilmektedir. Bunu sağlamak için hedefler küçük parçalara ayrılarak sunulabilir. Ayrıca çalışma planı içerisinde molalara ve dinlenmelere de dikkat etmek gerekir. Çalışanların molalarda zihinlerini yenileyebilecekleri ortamlar oluşturulabilir. Ayrıca hedefler için uygun zaman dilimleri oluşturulmalıdır. Hedef ve zaman konusu ile ilgili çalışanlarla ortak bir plan oluşturulmalıdır. Bu sayede çalışanların zaman yönetimi becerileri de gittikçe gelişmektedir.

Çalışma ortamının bireye sundukları performans açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle mutlu bir çalışma ortamı kişinin konsantrasyonunu bozmamalıdır. Bunu sağlamak için de iş verenler baskı ve zorlama yerine iletişimi tercih etmelidir. Patlatıcı bir çalışma ortamının tasarlanmış olması ve rutinlerin oluşturulması verimlilik açısından önemlidir. Ayrıca işler için geri bildirim verilmesi de gerekmektedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.