Sözleşmeli Er Ne Yapar | Çalışma Şartları ve Hakları

Sözleşmeli erler, belirli bir ücret karşılığında ve sözleşmeye bağlı olarak er görevlerini icra eden askerlerdir. Deniz, Hava ve Kara Komutanlıkları her sene belli bir dönemde sözleşmeli er alımı için birtakım ilanlar yayınlar. Sözleşmeli er çalışma şartları da bu ilanlarda detaylı olarak belirtilir. Kişiler aranılan kriterleri taşıyorsa başvurularını yapabilirler.

"<yoastmark

Başvurularınız inceleme sonrasında kabul edilir. Sonrasında hem fiziksel hem de mülakat sınavlarına alınırsınız. Sözleşmeli er nasıl olunur sorusunun yanıtı oldukça merak edilir. Kişilerin mutlaka kurumların şartlarını taşıması ve sınavlarda başarılı olması gerekir. Eğer sınavlardan başarılı olursanız belli bir süre sözleşmeye bağlı olarak çalışmanız gerekir.

Sözleşme süresi dolduktan sonra erlerin bu sözleşmeyi yenileme hakkı bulunur. Görevleri süresince sözleşmelerine bağlı kalmak zorundadırlar. Sözleşmeli er ne yapar sorusuna ise er görevlerini yerine getirmesi şeklinde yanıt verilebilir. Sözleşmeli erlerin hizmet süreleri sözleşmelerinde detaylı olarak belirtilir. Aynı durum görev tanımları için de geçerli.

Sözleşmeli Er Nasıl Olunur?

Sözleşmeli er olmak istiyorsanız devletin bu alanda açacağı ilanları takip etmeniz gerekiyor. İlanlarda yer alan tüm şartları taşımanız büyük bir önem taşıyor. Sözleşmeli er olabilmek için aranan şartlar şu şekilde açıklanabilir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor.
 • Hiçbir şekilde askeri öğrencilikle ilişiğiniz kesilmemiş olması gerekiyor.
 • En az ilköğretim okulundan mezun olmalısınız.
 • Askerlik görevlerini yerine getirmesine engel olan bir askeri engelin olması gerekiyor.
 • Kamusal haklardan mahrum olmamalısınız.
 • Güvenlik soruşturmanızın pozitif sonuçlanması önemlidir.
 • Erkek olmak
 • Başvuru yılında Ocak ayı itibari ile 20 yaşından gün almış olmalı ve 25 yaşını da doldurmamış olmalıdır.
 • Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde rütbeli olarak görev yapmamış olmalısınız.
 • Taksirli suçlar hariç bir suçtan dolayı bir ay ya da daha fazla hapis cezanızın olmaması gerekir.

Bunların yanında herhangi bir şekilde terör eylemlerine katılmamış olmanız gerekir.

Sözleşmeli Er Çalışma Şartları

Sözleşmeli er olarak çalışmayı düşünüyorsanız çalışma şartları hakkında detaylı olarak bilgi edinmeniz gerekiyor. Sözleşmeli er çalışma şartları arsında şunları söylemek mümkündür:

 • Vatani görevlerini yerine getiren tüm erbaş ve erler kışlada kalırlar.
 • Yemekleri ve yatak gereksinimleri devlet tarafından karşılanır.
 • Belirli bir ücret karşılığında vatani görevlerini yerine getirirler.
 • Sözleşmeli erler mesai saatleri dışında görev yerlerinden ayrılma hakkına sahiptirler.
 • Sabah yoklamasında mutlaka hazır bulunmalıdırlar.
 • Silah ve giyim ihtiyaçları da devlet tarafından karşılanır.

Bunların yanında eğer 3 yıl sonra 29 yaşını doldurmadılarsa uzman erbaş olma şansları bulunur. Aynı şekilde bu süre sonunda astsubay olma hakları da bulunur. Sözleşmeli erler silah taşıyamazlar. Kendilerine verilen silah görev silahı olduğu gibi başka bir silah taşıma şansları olmaz. Bu erlerin orduevi gibi askeri olanaklardan yararlanma şansları bulunmaz. Ancak görevde oldukları sürece sigortalı kabul edilirler.

Sözleşmeli Er Ne Yapar?

Sözleşmeli erler belirli bir ücret karşılığında erlerin yaptıkları görevleri yerine getirirler. Paralı asker ya da profesyonel asker olarak da tanımlanabilir. Sözleşmeli erler operasyonel görevleri yerine getirmekle de yükümlüdür. Ancak son yıllarda normal er görevlerini yerine getiren erler terör operasyonlarına katılmıyor. Profesyonel sözleşmeli erler bu operasyonlara katılabiliyor.

Bu erler eğitimleri sırasında operasyonlara katılacak şekilde eğitim almaları sağlanır. Böylece gereken durumlarda operasyonlara da dahil edilebilirler. Görev verildiği taktirde birçok yerde oprasyonel görevlerde yer alabilirler.

Sözleşmeli Er Özlük Hakları

Sözleşmeli erler birçok bakımdan normal erlerden daha üst konumdadır. Bu erlerin belirli çerçevede hakları da bulunur. Sözleşmeli er özlük hakları hakkında şunları söylemek mümkün olabilir:

 • Sözleşmeli erlerin yılın 30 günü yıllık izin olarak kullanılabilir.
 • 15 günlük de mazeret izinleri vardır.
 • Yakınları vefat ederse 10 gün ek izin de verilebilir.
 • Hafta sonlarında izin kullanma hakları bulunur.
 • Sözleşmeli erlerin en fazla 7 yıl hizmet verme hakları bulunur.
 • 7 yıl sonra sözleşmeli erler memur olabilirler.
 • Sözleşmeli erlikten memurluğa geçebilmek için olumlu nitelik belgeleri olmalıdır.
 • Sözleşmeli erler sigortalı olarak kabul edilirler.
 • İlk hizmet yılında belirtilen ücretin 3/2 kadarını alırlar. Bunlar her ay başında ödenir.
 • Hasta ya da saldırı gibi durumlarda iyileşene kadar ilişikleri kesilmiyor. Yalnızca izinli sayılıyorlar.

Vefat, doğum ve doğal afetlerde alınan izinler yıllık izin kapsamında değerlendirilmiyor.

Sözleşmeli Er Kaç Yıl Görev Yapar?

Sözleşmeli er görev süresi ilgili kanunlarda önceden belirlenmiştir. Bu erler imzaladıkları sözleşmede bulunduğu süre kadar görev yapabilme imkanına sahiptir. Askeri eğitimlerini başarı ile tamamlayan erler dört yıldan fazla olmamak kaydı ile en az 3 yıllık sözleşme imzalayabilirler. İlk sözleşme sonrasındakiler ise bir yıldan az ve üç yıldan da fazla olmamak üzere imzalanır. Azami 7 yıllık bir hizmet süresi onuna kadar sözleşmelerini uzatabilme hakları bulunur.

Sözleşmeli erler asker kişi olarak kabul edilirler. Bu kişiler erlikte en az iki yıllarını doldurduktan sonra kadro görev yerleri de uygun ise liyakat durumları dikkate alınır. Belirli esaslar da göz önünde bulundurularak sözleşmeli onbaşılığa atanabilirler. Bu görev pozisyonunda en az iki sene kaldıktan sonra da yine görev yerleri uygun ise liyakat durumları dikkate alınır ve sözleşmeli çavuşluğa kadar geçirilir. Sözleşmeli er çalışma şartları yerine getirilmesi görevde yükseltme açısından oldukça önem taşır.

Sözleşmeli Er Nerede Görev Yapar?

Sözleşmeli erlerin eğitimlerini tamamladıktan sonra görev yerleri belli olur. Genel olarak bu sözleşmeli erler sınır bölgelerinde görevlendirilirler. Dağda görev yapmak isteyen ve profesyonel olan askerlerde en az lise mezunu olma şartı aranız. Gönüllüler ilk olarak yazılı sonra da fiziki sınava alınırlar. Başarı gösterenler ilgili yerlere gönderilirler.

Sözleşmeli erlere görevlerinde kaldıkları sürece birçok avantaj sağlanıyor. Mecburi olan görev süreleri dolduktan sonra isteyenler kamuda boş olan kadrolara atanabiliyor. Sözleşmeli er çalışma şartları  yerine getirildiğinde kendilerine verilen astsubaylık haklarından da yararlanabiliyorlar.

Okuyunuz: Afad Gönüllüsü Nasıl Olunur?

Sözleşmeli Er Mesai Saatleri ve Sözleşme Süresi

Sözleşmeli erlerin görev süreleri 3 ve 4 yıl ile sınırlıdır. Ancak bu ilk sözleşme için geçerlidir. Daha sonra sözleşmeleri yenileme hakları bulunur. İkinci sözleşme süresi ise alt sınır 1 yıl üst sınır ise 3 yıldır.  Bu erlerin hizmet süresi 7 yıla ulaşınca sözleşme yenileme hakları bulunmaz. Bunun yanında erlerin görev süreleri tamamlanmadan istifa etme hakları da bulunmuyor. Görev süreleri dolduktan sonra ya da hizmet sürecinde şartları sağladıklarında terfi hakları bulunuyor.

Sözleşmeli erler eski yönetmeliklere göre mesai bitiminde evlerine gidemiyordu. Ancak yeni yapılan düzenlemeler kapsamında artık sözleşmeli erler evlerine mesai sonrasında gidebilme şansına sahip olabiliyorlar. Sözleşmeli er mesai saatleri ve sözleşme süresi kapsamında belirli kurallara tabidir. Mesai saatlerinde ve nöbet zamanlarında görev yerlerinden ayrılma hakları bulunmaz.

Sözleşmeli Er Eğitimi Kaç Ay?

Sözleşmeli erler görevlerine başlamadan önce belirli bir eğitim süreçleri bulunur. Eğitim süresince tüm gereksinimleri devlet tarafından karşılanır. Bu erlerin eğitime başlamaları ön sözleşme an itibari ile aylık ücretlerinin 3/2’si kadar ödeme yapılır. Normal sözleşme sonrasında da ücretleri tam olarak ödenir.

Sözleşmeli erlerin eğitimleri 10 haftalık bir süreci kapsar. Bu eğitimler sırasında erlere görevlerinde ihtiyaç duyacakları tüm bilgiler veriliyor. Atış poligonlarında atış yapmayı öğrenmeleri sağlanıyor. Aynı zamanda el bombası eğitimleri de sözleşmeli erlerin eğitimleri arasında bulunuyor.

Sözleşmeli Er Yorumları

Sözleşmeli er olarak görev yapmayı düşünen kişilerin mutlaka iyi bir araştırma yapması gerekiyor. Bu erler hem operasyonlara katılıyor hem de sınırda görev yapıyor. Bu da mesleğin önemli sorumlulukları olduğunu gösteriyor. Sözleşmeli er yorumları incelendiğinde bu işi yapan kişilerin durumları hakkında bilgi edinilebilir.

Sözleşmeli erlerin yorumları bu süreçte sizin için bir belirleyici olabilir. Fakat mesleğin sorumluluklarını üstlenmekte zorlanan kişilerin olumsuz yorumları ile karşılaşabilirsiniz. Eğer siz şartları taşıyorsanız yorumları dikkate almamalısınız. Mesleğin şartlarını inceleyerek bu alanda başvurular yapabilir ve kendinize iyi bir iş alanı yaratabilirsiniz.

7 Yıl Sonunda Sözleşmeli Er Ne Oluyor?

Sözleşmeli erlerin hizmet süreleri en fazla 7 yıl olarak belirlenir. Bu erler 7 yıllarını doldurduktan sonra kurumdan ayrılmak durumunda. Ancak görev süreleri dolduktan sonra nitelikli belgeleri de olumlu ise kurum ve kadrolara normal memur olarak yerleştirilebilirler. Kendilerinin istekleri, görev süresince bir sorun yaşamamış olmaları farklı bir alanda çalışma imkanı yaratabilir. Ancak bu süreçte görev bitiminde verilen nitelikli belge son derece önemli. Bu belgenin mutlaka olumlu olması gerekiyor.

Sözleşmeli Er Eve Çıkabiliyor mu?

Sözleşmeli erler görevlerine başladıktan sonra eski yönetmelikler çerçevesinde kışlada kalmak zorundaydı. Mesai bittikten sonra da evli olsalar dahi evlerine gidebilme şansları yoktu. Ancak yeni yapılan bir düzenleme çerçevesinde sözleşmeli erlerin eve çıkması mümkün olabiliyor.¹

Mesaisini tamamlayan erler kendi evlerine gidebilirler. Bunun için görevleri ve emniyetlerini aksatmamaya özen göstermek durumundadırlar. Mesai bittikten sonra ve hafta sonlarında kendi evlerinde zaman geçirebilirler.

Sözleşmeli Er Türleri

Sözleşmeli er, hava, kara, deniz ve komando alanlarında görev yapabilmeleri için seçilirler. Her alanda görev yerleri ve görevleri farklı olabilir. Sözleşmeli er türleri şu şekilde açıklanabilir:

Deniz Kuvvetleri Sözleşmeli Er

Deniz kuvvetlerinde görev yapan erler, cankurtaran olarak görev yaparlar. Aynı zamanda berber, dalgıç, elektrikçi, hizmet, denizaltıcı, ikmalci, kamarot, kurbağa adam görevlerinde çalışırlar. Bunların yanında mayıncı, motorcu, porsun, telsizci, serdümen, sıhhıye, topçu ve torpidocu gibi alanlarda da görevlendirilebilirler.

Kara Kuvvetleri Sözleşmeli Er

Kara kuvvetleri sözleşmeli er olarak görev yapan kişiler belirli er görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu kişiler karada görev alırlar. Kışlalarda ve birliklerde kendilerine verilen görevi yerine getirmekten sorumludurlar.

Hava Kuvvetleri Sözleşmeli Er

Belirli bir eğitim düzeyinde olan kişiler Hava Kuvvetleri kapsamında sözleşmeli er olarak çalışabiliyor. Bu kişiler yine diğer erler gibi kışlada kalabiliyor ve birçok masrafları da devlet tarafından karşılanıyor. Ancak bu işe başvuru yapmak için 25 yaşını bitirmemiş olmanız gerekiyor.

Komando Sözleşmeli Er

Ön şartları sağlayan adaylar spor ve mülakatı da geçtikten sonra belli bir eğitimden geçirilirler. Bu kişilerin eğitimleri yaklaşık olarak on hafta sürer. Profesyonel er olarak da bilinen bu kişiler eğitimleri sonrasında belirtilen görev yerlerine atanırlar. Görev yerlerinde gereken durumlarda çatışmaya girebilirler. Hizmet süreleri boyunca diğer sözleşmeli erler gibi istifa etme durumları bulunmuyor. Ancak kendi evleri varsa mesaileri sonrasında evlerine gidebiliyorlar.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.