Japonya’da Asgari Ücret ve Meslek Maaşları?

Japonya, Doğu Asya’da bulunan bir ülkedir. Gelişmiş ekonomisiyle son zamanlarda oldukça dikkat çekmeyi başarmıştır. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Japonya ekonomisi hakkında en çok merak edilen sorulardan biri şüphesiz Japonya’da asgari ücret rakamının ne kadar olduğudur.

Japonya'da Asgari Ücret

Japonya’da Asgari Ücret

Bir ada ülkesi olan Japonya’nın komşuları arasında; Çin, Kuzey Kore ve Güney Kore bulunur. Japonya isminin güneş ve köken kelimelerinden oluşması sebebiyle Japonya, Doğan güneş ülkesi olarak da isimlendirilir. 2020 yılında yapılan nüfus sayımına göre ülke nüfusu yaklaşık olarak.125 milyondur. Ülkenin başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri Tokyo’dur.

Japonya gerek ekonomisiyle gerek eğitim seviyesi ile dünya gelişmişlik sıralamasında üst sıralarda bulunur. Uzun yaşam ömrüne sahip olan Japonlar, diğer dünya milletlerine kıyasla daha sağlıklıdırlar. Bunun bir sebebi olarak ülkedeki sağlık sisteminin dünyadaki en gelişmiş sağlık sistemlerinden biri olmasını gösterebiliriz. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olarak gösterilen bu ülkede verilen maaşların ne kadar olduğu bir başka merak konusudur. Bu yazımızda Japonya ekonomisi, Japonya’da meslek maaşları ve Japonya’da emekli maaşı gibi en merak edilen konuları sizler için detaylı olarak anlattık.

Japonya’da Asgari Ücret Ne Kadar?

Japonya ülke nüfusu son verilere göre yaklaşık 125 milyon olan bir ada ülkesidir. Ülkenin yüz ölçümü ise 377.973 km2 ‘dir. Ülkenin yüz ölçümü nüfusuna oranla oldukça küçük kalmaktadır. Japonya ekonomisi gelişmişlik düzeyi bakımından Amerika Birleşik Devletleri ( ABD) ve Çin’den sonra dünyanın en büyük ikinci ekonomisidir.

Japonya’da asgari ücret Türkiye’de de olduğu gibi senede bir kez belirlenir. Japonya’daki asgari ücret uygulamasının Türkiye’den beklide en önemli farkı, Japonya’da her şehre göre farklı bir asgari ücret belirlenmesi olabilir. Japonya’da her şehirde farklı bir asgari ücret uygulanmasının temel sebebi, Japonya’da asgari ücret rakamının şehirlerin yaşam standartlarına göre belirleniyor olmasıdır. Bu sebeple de Japonya’da maaşlar şehirden şehre farklılık gösterebilir.

Japonya’da asgari ücret yıl ekim ayında, aylık olarak değil saatlik olarak belirlenir. Son belirlenen rakama göre Japonya’da saatlik asgari ücret 1.013 Yen olarak açıklandı. Bu rakamı aylık olarak ifade edecek olursak Japonya’da aylık asgari ücret 243.120 Yen’dir. Japonya’da verilen asgari ücretin TL olarak karşılığı yaklaşık olarak 29 bin TL’dir. Dolar bazında karşılığı ise yaklaşık olarak 2 bin Dolar’dır.

Japonya Ekonomisi

Japonya Ekonomisi

Japonya Ekonomisi

Japonya, Uluslararası Para Fonu’nun yapmış olduğu 2020 tahminine göre kişi başına satın alma gücünü gösteren listede 28. Sırada yer almaktadır. Aynı listede Türkiye satın alma gücüne göre diğer dünya ülkeleri arasında 48. sıradadır. Sadece bu listeye bakarak bile Japonya ekonomisi hakkında oldukça güçlü bir ekonomi olduğu yorumunu yapabiliriz.

Japonya ekonomisini tarihsel bir bakış açısıyla incelemek istersek 2. Dünya Savaşı sonrasından bahsetmeye başlamalıyız. Japonya ekonomisi 2. Dünya Savaşından sonra mucizevi bir şekilde büyümüştür. Ülke ekonomisi 2008 yılına kadar hızla büyümeye devam etmiş 2008 yılında ise ekonomi büyümesi yavaşlamıştır. Bu yavaşlamanın sebebi 2008 yılında dünya genelinde yaşanan ekonomik krizdir. Japonya ekonomisinin çok büyük bir kısmını oluşturan ihracat, 2008 yılında yaşanan ekonomik kriz sebebiyle olumsuz etkilenmiştir. Japonya hükümeti bu durumdan en az zararla çıkmak için o yıllarda ülke içi yatırımlara büyük önem veren politikaları benimsemiştir.

Japonya ekonomisi oldukça gelişmiş bir ekonomisidir. Ülkeye yapılan yabanı yatırımlar devlet tarafından desteklenmektedir. Japonya iş yapma kolaylığı açısından dünyada 34. Sırada yer alır. İnsanı gelişme göstergesine göre Japonya dünyada 19. Sırada olup ülkedeki refah düzeyi oldukça gelişmiştir. Bu sebeple de Japonya’da asgari ücret rakamı diğer ülkelere göre oldukça yüksek olup ülkede asgari ücretle çalışan sayısı oldukça azdır. Japonya’da maaşlar da oldukça yüksektir.

Okuyunuz: Japonya dışında farklı bir ülkede yaşamak istiyorsanız, Almanya’da Asgari Ücret başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Japonya’da Meslek Maaşları

Japonya gelişmiş ekonomisiyle dünya seviyesinde bir başarı yakalamış durumdadır. Ülkede uygulanan asgari ücretin diğer dünya ülkelerine kıyasla oldukça yüksek bir miktarda olduğunu söylemek mümkündür.

Japonya’da asgari ücret rakamının bu denli yüksek olması beraberinde Japonya’da meslek maaşları konusunu da gündeme getirmiştir. Japonya’da maaşlar da diğer dünya ülkelerine kıyasla oldukça yüksektir.

Japonya’daki meslek maaşlarına birkaç örnek vermek gerekirse;

 • Japonya’da yaşayan bir doktor ortalama aylık 8742 Dolar kazanmaktadır.
 • Japonya’da yaşayan bir mühendis ortalama aylık 5104 Dolar maaş almaktadır.
 • Japonya’da yaşayan bir öğretmen aylık ortalama 3774 Dolar maaş almaktadır.
 • Japonya’da yaşayan bir mimar aylık ortalama 4398 Dolar maaş almaktadır.
 • Japonya’da yaşayan bir diş hekiminin aylık kazancı ortalama 10751 dolardır.
 • Japonya’da yaşayan bir polis memurunun aylık kazancı ortalama 3014 dolardır.
 • Japonya’da yaşayan bir veteriner hekimin aylık ortalama kazancı 5050 dolardır.
 • Japonya’da yaşayan bir araba tamircisinin aylık ortalama kazancı 3068 dolardır.
 • Japonya’da yaşayan bir finansal analistin aylık ortalama kazancı 4778 dolardır.
 • Japonya’da yaşayan bir kaynak ustasının aylık ortalama maaşı ise 3448 dolardır.

Japonya Emekli Maaşları

Japonya’nın oldukça gelişmiş ve güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu söylemiştik. Japonya’da asgari ücret ve verilen maaşların diğer dünya ülkelerine kıyasla oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. Peki, Japonya’da bu denli yüksek verilen maaşlar emeklilikte nasıl bir etkiye sahip?

Japonya dünya üzerinde en uzun ömürlü insanların yaşadığı ülkeler arasında bulunmaktadır. Nüfusun önemli bir kısmı yaşlı insanlardan oluşmaktadır. Bu yaşlı nüfusun yani 60 yaş üzeri insanların üçte ikisi emekli olduktan sonrada çalışmaktadır. Bunun en büyük sebebi elbette ki ülkede verilen emekli maaşlarının yeterli olmayışıdır. Japonya’da maaşlar ve asgari ücretin oldukça dolgun olmasına rağmen Japonya emekli maaşları rahatça geçinebilmek için yeterli değildir.

Japonya’da emekli yaşı 65 yaştır. Fakat çoğu insan ilerde daha rahat bir yaşlılık yaşamak istediği için emeklilik yaşını uzatarak 70 yaşında emekli olmaktadır. Ülkede 65 yaşında emekli olan kişiler aylık ortalama 860 dolar emekli maaşı almaktadır. Japonya’da 70 yaşında emekli olan kişiler ise aylık ortalama 1050 dolar emekli maaşı almaktadır. Verilen bu emekli maaşı rakamları ülkede uygulanan asgari ücrete ve diğer meslek maaşlarına göre bir hayli düşüktür. Bu nedenle de ülkede yaşayan 65+ yaşlı kişilerin %10 ‘nu yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Emeklilik yaşı gelen kişiler emekli olduktan sonra 2.bir işte çalışmayı tercih etmektedir.

Japonya’da Alım Gücü

Bir ülkenin alım gücünü ve para değerini anlayabilmek için öncelikle alım gücünün her ülkede kura bağlı olmadığını bilmek gerekir. Bu cümleyi açıklamak gerekirse dışa bağımlığı düşük olan ülke ekonomilerinde kur farkına bağlı olarak halkın alım gücünde negatif bir değişim olmamaktadır. Japon halkının alım gücü oldukça yüksektir.

Bir Japon yeni 0,0082 dolardır. Bir Türk lirası ise 0,067 dolara denk gelmektedir. Bu rakamlara ve Türk halkının şuan ki alım gücüne bakarak Japon halkının da alım gücünün oldukça az olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu yaklaşım doğru bir yaklaşım değildir. Japonya ekonomisi üretim sektöründe oldukça başarılı ve dışa bağımlılığı az olan bir ülkedir. Türkiye ise dışa bağımlılığı çok fazla olması sebebiyle bu kur farkından oldukça etkilenen bir ekonomiye sahiptir.

Japon yeninin ve dolar arasında bu denli kur farkı bulunması, Japon halkının alım gücünü olumsuz etkilememektedir. Japonya’da alım gücü oldukça yüksektir. Ülkedeki enflasyon sıfıra yakındır. Japonya’da asgari ücret ile geçinen bir kişi Türkiye’deki bir kişinin karşılaştığı yüksek faiz ve yüksek enflasyon oranları ile karşılaşmaz. Bunun en büyük sebebi Japonya ekonomisinin üretim sektöründeki başarısı ve dış bağımlığının oldukça düşük olmasıdır.

Japonya Market Fiyatları

Japonya ekonomisinin büyüklük açısından dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olduğundan bahsetmiştik. Japon yeni her ne kadar dolar karşısında kur farkı sebebi ile değersiz gibi algılansa da gerçekte böyle olmadığını söylemiştik.

Japonya ekonomisinin temelinde dışa bağımlılığın çok düşük olması sebebiyle Japon haklının alım gücü oldukça yüksektir. Bu ifadeye göre, Japonya’da asgari ücret tutarının halkın alım gücünü düşürmediğini aksine oldukça yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Bunun en büyük sebeplerinden biri olarak, Japonya’da verilen asgari ücretin şehirlerin yaşam standartlarına göre belirlendiğini gösterebiliriz. Japonya verilen asgari ücretin yeterli olduğunu açıklamak için Japonya market fiyatları konusuna bir göz atabiliriz.

 • Japonya’da bir litre sütün fiyatı 193 Japon yenidir(¥).
 • Bir kilo peynirin fiyatı ise 1800 Japon yenidir (¥).
 • Popüler bir marka bir şişe biranın fiyatı 362 Japon yenidir (¥).
 • Bir paket sosisin fiyatı ise 2900 Japon yenidir (¥).
 • 1 kilo elma 700 Japon yenidir ( ¥).
 • 1,5 litre suyun fiyatı ise 125 Japon yenidir (¥).
 • Japonya’da bir paket sigaranın fiyatı ise ortalama 500 Japon yenidir (¥).

Japonya’da Ev Kiraları

 Japonya dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkelerden biridir. Son nüfus sayımın verisine göre Japonya nüfusu 125 milyondur. Ülkenin kalabalık nüfusuna karşın yüzölçümünün oldukça küçük olduğunu söylemiştik.  Ülkedeki yoğun nüfusa karşılık küçük yüz ölçümü sebebiyle konut sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu sebeple de Japonya’da kiralık ev bulmak bir hayli zor olmaktadır.

Japonya’da ev kiraları şehirden şehire oldukça değişmektedir. Şehirden şehire değişen bu temel yaşam maliyetleri Japon halkı için çok büyük problem arz etmemektedir. Bunun en önemli sebebi elbette ki Japonya’da asgari ücret tutarı hesaplanırken şehrin kira fiyatları gibi temek yaşam maliyetlerinin göz önünde bulundurulmasıdır.

Japonya’da ev kiraları şu şekildedir;

 • Şehir merkezinde bir stüdyo dairenin aylık kirası 87,367 ¥.
 • Şehir merkezinden uzak, stüdyo bir dairenin aylık kirası ise 58,082 ¥.
 • Şehir merkezinde ve 3 odalı bir evin aylık kirası 192,582 ¥.
 • Şehir merkezinden uzak, 3 odalı bir evin aylık kirası ise 113,512 ¥.

Bu rakamlara bakarak Japonya’daki ev kiralarının oldukça yüksek olduğunu düşünebiliriz. Fakat Japonya’da asgari ücret rakamının 243.120 ¥ ve ülkede asgari ücretle çalışan sayısının oldukça düşük olduğunu göz önünde bulundurmalıyız.

Japonya Yaşama Maliyeti 

Japonya ülkelere göre yaşam kalitesi açısından dünyada 9. Sıradadır. Ülkedeki yaşam maliyetleri Japonya asgari ücret tutarına göre kıyaslandığında oldukça yeterli olduğu görülmektedir.

Japonya’nın başkenti olan tokyoda yaşam maliyetleri diğer şehirlere göre biraz daha fazla olsa da ülkedeki genel yaşam maliyeti halk tarafından oldukça kolay karşılanmaktadır. Japonya yaşama maliyeti konusuna biraz daha ayrıntılı yer verecek olursak genel yaşama maliyetleri şu şekildedir;

 • Japonya’da aylık toplu taşıma maliyeti 10 bin ¥.
 • Japonya’da aylık kira maliyeti ortalama 57 -87 bin ¥.
 • Japonya’da günlük yemek masrafı ise 900 ¥.
 • Japonya’da bir kahvenin fiyatı ise 400 ¥.
 • Japonya’da bir biranın fiyatı 450 ¥.
 • Japonya’da bir sinema bileti ise 1800 ¥.

Japonya’da eğitim, yeme içme, kültürel aktiviteler gibi doğal yaşam maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda aylık yaşam maliyeti ortalama 1120 dolar olmaktadır.

Japonya’da Enflasyon 

Japonya’da enflasyon konusundan bahsetmeden önce Japonya’da uzun zamandır yaşanan deflasyon konusundan bahsetmeliyiz. Japonya’da 1990’lı yıllardan beri yaşanan deflasyon problemi sebebiyle ekonomide büyük bir durgunluk yaşanmıştır. Ekonomide yaşanan bu durgunluk ülkede kronik bir problem haline gelmiştir. Enflasyonun sıfıra yakın olması ve fiyatlarda devam eden bir düşüş yaşanması ülke ekonomileri için büyüme bağlamında negatif bir etkiye sahiptir. Peki deflasyon nedir?

Deflasyon fiyatlardaki sürekli düşmeyi ifade den bir kavramdır. Deflasyonun iki temel sebebi vardır. Bunlardan ilki talep yetersizliği olan ürünün satılamaması ve ürün fazlalığından ortaya çıkan deflasyon negatif talep şoku olarak isimlendirilir. İkinci olarak arzda ortaya çıkan fazlalık sonucu talebin yeterli olmaması durumudur. Bu durum pozitif arz şoku olarak isimlendirilir.

Japonya’da enflasyon oldukça düşük ve sıfıra yakındır. Ülkede düzenli olarak düşen fiyatlar sebebiyle halk tarafından yeterli talep oluşturulmamaktadır. Böylece ülke ekonomisinin büyümesi kronik bir şekilde engellenmiş olur. Ülkede deflasyon sorununu ortadan kaldırmak için satış vergilerinde yapılan arttırılma sebebiyle 2014 yılında enflasyon %3 oranında artmıştır. Böylece ülkedeki şirketlerin kar oranlarının artması hedeflenmiştir.

Japonya’da İş Bulmak

Japonya gelişmiş ve güçlü ekonomisiyle dünyanın dört bir yanındaki insanlar tarafından oldukça dikkat çekici bulunmaktadır. Japonya’da asgari ücret tutarının yüksek oluşu ve ülkede çalışan kesimin çok azının asgari ücretle çalıştığı göz önünde buldurulunca Japonya çalışmak isteyenler sayısı bir hayli fazla olmaktadır. Son zamanlarda Japonya’da iş bulmak kişilerin sayısının bir hayli arttığını söylemiştik. Peki, Japonya’da iş nasıl bulunur? Japonya’da çalışmak için bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir;

 1. Japonca Bilmek
 2. Vize almak
 3. İş başvurusunda bulunmak

Japonya’da çalışmayı düşünüyorsanız, minimum düzeyde bile olsa temel Japonca bilginizin olması gerekmektedir. Ülkedeki birçok kişi İngilizce bilse bile işverenler çalışanlarını seçerken Japonca bilip bilmediğine dikkat etmektedir. Japoncayı çeşitli dil kursları aracılığı ile öğrenebilirsiniz.

Japonya’da çalışmak istiyorsanız, çalışma vizesine sahip olmanız şarttır. Gerekli bilgileri ve sizden istenen belgeleri Japonya Büyük Elçiliği’ne ait web sitesinden öğrenebilirsiniz. Linke tıklayarak Japonya Büyük Elçiliği web sayfasına ulaşabilirsiniz.

 

Japonya’da çalışmak için iş başvurusunda bulunabileceğiniz birçok web sitesi bulunmaktadır. Buradan sizden istenen bilgileri doğru bir şekilde girerek kolayca iş başvurusunda bulunabiliriz. Bu sitelerden bazıları şu şekildedir;

Japonya’da Yaşamak İsteyenlere Öneriler

Japonya gelişmişlik açısından Amerika birleşik devletlerinden sonra dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip olan ülkedir. Ülkede eğitim seviyesi, teknolojik gelişmişlik ve refah düzeyi tüm Avrupa ülkelerinden daha ileri bir seviyededir. Ülkede verilen maaşlar ve Japonya’da asgari ücret tutarı oldukça yeterli bir durumdadır. Japon halkının alım gücü oldukça yüksektir.

Japonya’da yaşamak isteyenlere öneriler de bulunmak istersek, öncelikle dil öğrenmelerini tavsiye edebiliriz. Ülkede İngilizce bilen sayısı bir hayli fala olsa da Japonlar oldukça milliyetçi insanlardır. Bu nedenle Japoncayı en azından temel düzeyde öğrenerek Japonya’ya gitmenizi tavsiye ediyoruz. Ülke sanayi ve üretim alanında oldukça ileri düzeyde olduğundan bu alanlarda iş bulmanız daha kolay olacaktır. İş başvurusunda bulunurken yukarıda bahsettiğimiz siteler aracılığı ile size en uygun işi rahatlıkla bulabilirsiniz.

Japonya’da yaşamak için elbette ki çalışma vizesine sahip olmanız gerekmektedir. Japonlar eğitime oldukça önem veren bir millet oldukları için Japonya’da yaşama adımını dil okulları aracılığı ile daha kolay bir şekilde atabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.