Kuveyt’te Asgari Ücret | Kuveyt Meslek Maaşları 2023

Kuveyt resmi adı Kuveyt Devleti olan bir Ortadoğu ülkesidir. Ortadoğu ülkeleri arasında en zengin olanı şüphesiz Kuveyt Devleti’dir. Bu zengin ülke ile ilgili olarak en merak edilen konular arasında; Kuveyt’te asgari ücret ve ortalama işçi maaşları konuları yer almaktadır.

Kuveyt Asgari Ücret

Kuveyt Asgari Ücret

Ortadoğu’nun en zengin ülkesi olan Kuveyt, Arap Yarımadası’nın kuzeydoğusunda yer almaktadır. Basra Körfezinin kıyısında yer alan Kuveyt devletinin komşuları arasında Irak ve Suudi Arabistan devletleri yer almaktadır. Kuveyt kelimesinin kökeni akwat kelimesine dayanmaktadır. Kuveyt kelime manası olarak ‘’Su kenarında kale‘’ anlamına gelmektedir.

2020 yılında yapılan son değerlendirmeye göre Kuveyt Devleti’nin nüfusu 2,9 milyondur. Ülkenin para birimi Kuveyt dinarıdır. Kuveyt dinarı aynı zamanda dünyadaki en değerli para olma özelliğine sahiptir. Kuveyt OPEC ( Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) kuruluşunun kurucu üyelerinden biridir. Ülke ekonomisi oldukça gelişmiş olup, Kuveyt halkı kişi başına düşen milli gelir sıralamasına göre yüksek gelirli ülkeler sınıfına mensuptur. Yüksek gelirli ülkeler, kişi başına düşen milli gelirin 12,696 dolardan fazla olan ülkelere denir. Kuveyt yüksek gelirli 31 dünya ülkesinden biri olma özelliğine sahiptir.

Kuveyt’te Asgari Ücret Ne Kadar?

Kuveyt’te asgari ücret diğer tüm Ortadoğu ülkelerinden daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. Bir petrol devi olan Kuveyt, gelişmiş ekonomisiyle uzun zamandır yüksek gelirli ülkeler listesinde yer almaktadır.

Ülke ekonomisinin bu denli gelişmesinde en büyük katkı zengin petrol rezervleri sağlamıştır. 1930 yıllarının sonlarına doğru ülkede keşfedilen zengin petrol yatakları ülke ekonomisinde çığır açmıştır. Bu sebeple de Kuveyt,  Dünya Bankası’nın yapmış olduğu yüksek gelirli ülkeler sıralamasında 31. Sırada yer alarak oldukça güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu bizlere göstermektedir. Kuveyt Devleti’nde kişi başına düşen milli gelir yaklaşık olarak 22.252 dolardır. IMF ‘nin hesaplamış olduğu bu rakam diğer Ortadoğu ülkelerine göre yüksektir. Kuveyt ekonomisinin durumu bu gelişmişlik düzeyinde olunca birçok kişi Kuveyt’te asgari ücret tutarının ne kadar olduğunu merak etmektedir.

Kuveyt’te uygulanan asgari ücret 230 Kuveyt dinarıdır. Bu miktar dolar bazında 710 dolara denk gelmektedir. Kuveyt asgari ücret tutarı Türk parası ile 9 bin 600 TL’dir. Ülkedeki ortalama maaş ise 1979 dolardır. Küçük bir hesap yaparsak ülkede asgari ücret ile çalışan sayısının az olduğunu söyleyebiliriz.

Kuveyt Ekonomisi

Kuveyt Ekonomisi Nasıl

Kuveyt Ekonomisi Nasıl

Kuveyt devleti yönetim şekli parlamenter monarşidir. Kuveyt ekonomisi gayri safi yurt içi hasılasına göre dünyanın en zengin 7. Ekonomisidir. Bu sebeple de Kuveyt asgari ücret tutarı diğer Ortadoğu ülkelerine göre daha fazladır. Ülke ekonomisinin başarısı ülkede bulunan zengin petrol rezervlerine bağlıdır. Kuveyt, petrol rezervleri açısından dünyanın en zengin 5. ülkesidir. Petrol ülkenin toplam ihracatının %95’ini oluşturmaktadır. Aynı zamanda petrol, ülke gelirlerinin toplamının %80’nini oluşturmaktadır.

Kuveyt ekonomisinde petrolün çok önemli bir rolü olduğunu söyleyebiliriz. Kuveyt ekonomisinin bu denli gelişmesindeki tek sebep zengin petrol yataklarına sahip olması değildir. İkinci bir neden ise Kuveyt dinarının dünyanın en değerli para birimi olmasıdır. Kuveyt dinarının dünyanın en değerli para birimi olması tesadüfi değil planlı bir çalışmanın ürünüdür.

Kuveyt Devlet’i en yüksek insani gelişme endeksi sıralamasında dünya ülkeleri arasında 31. Sırada yer alır. Ülke ekonomisinin bu denli güçlü oluşu önemli ölçüde petrol ihracatına bağlıdır. Kuveyt’in ihracatını yaptığı ürünler arasında; ham petrol, mineral yakıt ve mineral yağlar, organik kimyasallar, plastik ve plastik ürünler ve motorlu taşıtlar yer alır. Başlıca ihracat yaptığı ülkeler ise sırasıyla; CHC, ABD, BAE, Almanya, Suudi Arabistan ve Hindistan’dır.

Kuveyt Dinarı Nerede Kullanılır?

Kuveyt dinarı Kuveyt Devleti’nin resmi para birimidir. Kuveyt dinarı Kuveyt Merkez Bankası tarafından basılır. Kuveyt dinarının alt birimi filistir. 1 Kuveyt dinarı 1000 filise denk gelmektedir.

Kuveyt dinarı dünyanın en değerli para birimidir. Kuveyt dinarının dünyanın en değerli para birimi olmasında Kuveyt Devleti’nin başarılı hamleleri büyük rol oynamıştır. Bu hamlelerden biri petrol ihracatında sadece Kuveyt dinarını kabul etmeleri yer alıyor. Bu konuyu biraz daha açıklamak gerekirse, bu petrol devi ülkeden petrol almak isteyen diğer ülkeler petrol alışverişlerinde Kuveyt dinarı kullanmak zorundadırlar.

Petrol alabilmek için Kuveyt dinarı satın alınması gerektiğinden ülkedeki dinar ülke içinde kalması sağlanır. Ülkede büyük bir döviz rezervi elde edilmiş olur. Tüm bunlar Kuveyt dinarının dünyanın en değerli para birimi olmasında yardımcı olan hamlelerdir. Kuveyt dinarı değerli bir para olduğu için Kuveyt ekonomisi de güçlü bir ekonomi olmayı başarmıştır. Güçlü ekonomisi sayesinde Kuveyt asgari ücret tutarı diğer Ortadoğu ülkelerinin asgari ücretlerinden fazladır.

Kuveyt’te Meslek Maaşları 

Kuveyt asgari ücret tutarının diğer Ortadoğu ülkelerine göre daha fazla olduğundan bahsetmiştik. Kuveyt ekonomisi dünyanın en güçlü ekonomilerinden biridir. Kişi başı milli gelir sıralamasına göre Kuveyt dünyanın en zengin 7. Ülkesidir. Güçlü bir ekonomiye sahip olması sebebiyle Kuveyt’te ortalama maaşlar da yüksektir.

Kuveyt’te verilen ortalama maaş yaklaşık olarak 1979 dolardır. Kuveyt’te meslek maaşları da diğer Ortadoğu ülkelerine göre daha fazladır.

Kuveyt Aşçı Maaşları

Kuveyt bir Ortadoğu ülkesidir. Petrol zengini olan bu ülkenin ekonomisi dünyanın en güçlü ekonomileri arasındadır. Kuveyt’te asgari ücret tutarı diğer Ortadoğu ülkelerine göre yüksektir.

Kuveyt aşçı maaşları da haliyle diğer Ortadoğu ülkelerinde verilen aşçı maaşlarından daha fazladır. Kuveyt’te bir aşçı ortalama 1524 dolar kazanmaktadır. Bu Kuveyt dinarı cinsinden 463 dolardır. Türk parası ile karşılaştırdığımızda ise 22 bin 333 Türk lirasına denk gelmektedir. Türkiye’de ise bir aşçı ortalama 10 bin Türk lirası kazanmaktadır.

Görüldüğü üzere Kuveyt’te meslek maaşları Türkiye’den yüksektir. Bunun sebebi de elbette ki Kuveyt ekonomisinin Türkiye ekonomisinden daha güçlü olmasıdır.

Kuveyt Güvenlik Maaşları

Ortadoğu’nun en zengin ülkesi olan Kuveyt, ülkede verilen maaşların yüksek olması nedeniyle birçok insan tarafından çalışmak için gidilmek istenen ülkeler arasında baş sıralarda yer alıyor.

Kuveyt’te asgari ücret tutarının diğer Ortadoğu ülkelerine göre yüksek olması Kuveyt’i gündemde tutan bir diğer sebep. Kuveyt özellikle petrol ihracatı sayesinde yüksek gelirler elde etmektedir. Kuveyt Devleti petrol rezervleri bakımından dünyada 5. Sıradadır. Buradan petrol ticaretinin ülke ekonomisinin kalbi olduğunu anlayabiliriz. Daha öncelerde yaşanan ırak sorunu sebebiyle ülke ekonomisi büyük bir darbe alsa da daha sonraları gelen barış ve antlaşmalar ile birlikte ülke ekonomisi güvence altına alınmıştır. Ülkede verilen maaşların diğer Ortadoğu ülkelerine göre çok yüksek olduğu bilinmekte peki ülkede çalışan bir güvenlik görevlisinin maaşı ne kadardır?

Kuveyt güvenlik maaşları 1464 dolardır. Bu tutar yaklaşık olarak 445 Kuveyt dinarına denk gelmektedir. İş deneyiminin alınan maaşa etkisi yaklaşık %7 dir. Kuveyt’te güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen kişilerin İngilizce bilmeleri istenen bir durumdur. Lise mezunu olan ve orta derecede İngilizce bilen biri gerekli sertifikalarını alarak Kuveyt’te güvenlik görevlisi olarak işe başlayabilir.

Kuveyt Şoför Maaşları

Gelişmiş ekonomisiyle dikkat çeken Kuveyt devleti ayı zamanda Kuveyt’te asgari ücret tutarı ile de dikkatleri üzerine çekmektedir. Ülkede alınan en düşük maaş 710 dolardır. Kuveyt halkının aldığı ortalama maaş ise 1979 dolardır.

Kuveyt ekonomisi dünyanın en gelişmiş 2. Ekonomisi olma özelliğine sahiptir. Ülkede verilen maaşlar halkın geçinimini destekle niteliktedir. Dış politikada ve iç politikada başarılı stratejiler geliştiren Kuveyt Devleti, doğru hamleler ile Kuveyt ekonomisinin günden güne gelişmesine olanak sağlamıştır.

Ülkenin gelişmiş ekonomisi halkın yüksek refah düzeyiyle kendini göstermektedir. Neredeyse tüm meslekler rahat bir geçime kavuşabilmektedir. Bu denli gelişmiş ekonominin kaynağı elbette zengin petrol rezervlerine sahip olmaları ile doğrudan ilişkilidir. Kuveyt şoför maaşları yaklaşık olarak ortalama 2516 dolardır. 2516 dolar yaklaşık olarak 761 Kuveyt dinarına denk gelmektedir. Kuveyt’te halkın ortalama maaşının 1979 dolar olduğundan bahsetmiştik. Şoför olarak çalışan kişiler bu tutardan neredeyse 2 kat daha fazla kazanabilmektedir. Ülkede şoförlük yapmak için uygun olan yerler şöyledir; başkent Kuveyt, El Ahmedî, Havallî, Sabah as Salim ve El Fervaniye’dir.

Kuveyt’te Ev Kiraları

Kuveyt halkının alım gücünün yüksek olduğunu ve halkın refah düzeyini diğer Ortadoğu ülkelerinden daha fazla olduğunu söylemiştik. Kuveyt’te asgari ücret 710 dolardır. Kuveyt’te asgari ücretle çalışan insan sayısı azdır. Kuveyt halkının ortalama maaşı 1979 dolardır.

Alınan bu asgari ücret ve ortalama maaş Kuveyt’te rahat bir şekilde yaşam sürmek için yeterli mi? Kuveyt’te asgari ücret ile çalışan kimse olmadığını söylemek mümkündür. Ülke verdiği yüksek maaşlar ile bilinirken, birçok kişi tarafından çalışılmak ve yaşanmak isteyen ülke konumundadır. Türkiye’de ki birçok kişi bu zengin petrol ülkesi olan Kuveyt’te çalışmak ve orada yaşamak istemektedir. Her yıl binlerce kişi Türkiye’den Kuveyt’e çalışmaya girmektedir.

Ülkede verilen yüksek maaşlar ve ekonominin gelişmiş olması sebebiyle Türkiye’den her yıl çalışmak için birçok insan Kuveyt’e gitmektedir. Türkiye’de ev kiraları temel yaşam gıdaları ve diğer bütün yaşamsal maliyetlerin zamlanması bu iş göçlerinin yaşanmasının en büyük sebebidir. Kuveyt’te ev kiraları diğer masraflara kıyasla biraz daha fazladır. Fakat diğer temel masraflar oldukça ucuzdur. Bu sebeple alınan maaşlar rahat bir yaşam sürmek için yeterli olmaktadır.

Kuveyt’te tek kişilik bir dairenin ortalama kirası 650 Euro’dur. Merkezi konumda bulunan 3+1 bir evin kirası ise 1496 Euro’dur. Merkezde olmayan 3+1 evin kirası 1148 Euro’dur. Kuveyt’te bir konutun metre kare fiyatı yaklaşık ortalama 4 Euro’dur.

Kuveyt’te Yaşam Şartları

Kuveyt’te zengin petrol yataklarının keşfedilmesi ile ekonomide büyük bir sıçrayış yakaladı. Fakat 1990 yıllarda ırak tarafından işgal edildi. Bu işgal Kuveyt ekonomisine zara verdi. Iraklı güçler Kuveyt’te ki birçok petrol kuyusunu ateşe verdi.

Kuveyt ekonomisine baktığımızda petrol ihracatının ekonominin neredeyse tamamını oluşturduğunu görmekteyiz. Iraklı güçlerin işgali ve petrol kuyularını tahrip etmesi ülke ekonomisinde düşüş yaşanmasına sebep oldu. İşgal sonrası başta Amerika olmak üzere birçok ülke Kuveyt’in bu geriye düşüşünü kontrol altına almak için yardımlarda bulundu.

Kuveyt ile olan ilişkilerimiz bu yardımlar sayesinde iyi bir konuma gelmiştir. Türkiye’den yapılan yardımlar neticesinde binlerce Türk çalışan Kuveyt’te gitmiştir. Bu iş göçü halen daha devam etmektedir. Kuveyt’te çalışmak için gitmek isteyen insanlar Kuveyt’te asgari ücret tutarını öğrendikten sonra en çok merak ettikleri soru ‘’Kuveyt’te yaşam şartları nasıldır ‘’ olmuştur.

Kuveyt bir Ortadoğu ülkesi olması sebebiyle iklimi çöl iklimidir. Çöl iklimine sahip olması sebebiyle ülke zaman zaman rekor sıcaklıklara imza atmaktadır. Türkiye’den ve diğer ülkelerden gelen kişilerin alışmakta en zorlandığı konu sıcaklık değerlerinin yüksek olmasıdır. Bir diğer Ortadoğu ülkesi olan İran’a göre, daha özgür bir yaşam vardır. Kadınların giyimi hakkında bir zorunluluk yoktur.

Kuveyt İş İmkânları

Kuveyt 1990’lı yıllarda Irak tarafından büyük bir işgale uğradı. Amerika’nın olaya müdahale olmasıyla son bulan işgal sonrası Kuveyt Devleti zorlu zamanlar yaşadı. Yaşanan bu zorlu zamanlarda Kuveyt Devletine en çok yardım eden ülkelerden biri de Türkiye olmuştur. Yapılan yatırımlar ülkenin kalkınmasını sağlamış aynı zamanda birçok Türk vatandaşının Kuveyt’te iş bulmasına yardımcı olmuştur.

Yapılan bu yardımlar hala devam etmektedir. Kuveyt’te çalışan binlerce Türk vatandaşı vardır. Kuveyt’te baktığımızda çalışanların çoğu Kuveyt vatandaşı değildir. Bu sebeple Kuveyt’e bir yabancı olarak gidip iş bulma olasılığınız yüksektir. Kuveyt’te ki işverenler yabancı uyruklu çalışana özelliklede Türk çalışanlara alışkındırlar.

Kuveyt’te çalışabilmek için öncelikle çalışma vizesi almalısınız. Eğer çalışma vizeniz yoksa sizden kefil göstermeniz istenmektedir. Ülkede en popüler sektör petrokimya sektörüdür. Kuveyt’te çalışmak için giden Türk vatandaşlar genellikle turizm sektöründe ya da inşaat sektöründe çalışmaktadır. Kuveyt’te asgari ücret tutarının yüksek alması ve ülkedeki neredeyse herkesin bu asgari ücret fazlasını kazanması Kuveyt’i çalışılmak için ideal ülkelerden biri konumuna getirmektedir.

Okuyunuz: Kuveyt dışında farklı ülkede çalışmak istiyorsanız, Almanya’da asgari ücret başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.

 

Kuveyt’te Araba Fiyatları

Türkiye’de son zamanlarda araba piyasası gitgide zamlanmıştır. Kuveyt ve Türkiye arasında araba fiyatları arasında büyük bir fark bulunmaktadır. Kuveyt’te araba fiyatları nasıldır? Bu yazımızda Kuveyt’te araba fiyatları hakkında örneklerle detaylı bir açıklama yazdık.

Kuveyt’te 2006 model Mercedes S 500’ün fiyatı 1800 Kuveyt dinarıdır. Bu rakam dolar bazında yaklaşık olarak 6 bin dolar civarındadır. Aynı araba Türkiye’de ortalama 900 bin TL’dir. Dolar bazında bu fiyat yaklaşık olarak 61 bin dolardır. Kuveyt’te araba fiyatları ve Türkiye’deki araba fiyatları arasında 10 kat fark olduğu görülmektedir. Başka bir örnekle açıklamak gerekirse:

BMW X5 2008 model arabanın Kuveyt’te ki fiyatı 2 bin Kuveyt dinarıdır. 2 bin Kuveyt dinarı yaklaşık olarak 6 bin 500 dolardır. Türk lirası olarak hesaplayacak olursak BMW X5 2008 model bir araba Kuveyt’te 95 bin TL’dir.  Aynı arabanın Türkiye’deki fiyatı ise ortalama 550 bin TL’dir. Aradaki fiyat farkının çok fazla olduğu göze çarpmaktadır. Kuveyt’te araba kiralamalarının fiyatı ise ortalama 16 Kuveyt dinarıdır. Bu fiyat Türk lirası bazında 776 TL yapmaktadır. Lüks bir arabanın kiralık fiyatı ise 1800 TL’dir.

Kuveyt’te Çalışmak İsteyenlere Öneriler

Ortadoğu’nun en zengin ülkesinde çalışmak isteyen binlerce Türk vatandaşı bulunmaktadır. Kuveyt ekonomisi dünyanın en zendin 2. Ekonomisi oluğunda ülkede verilen maaşlar ve Kuveyt’te asgari ücret tutarının yüksek olduğu bilinmektedir. Bu sebeple her yıl binlerce kişi Kuveyt’te çalışmak için gerekli hazırların ne olduğunu merak etmektedir. Bu yazımızda Kuveyt’te çalışmak isteyenlere öneriler başlığı adı altında birtakım yol gösterici tavsiyelerde bulunduk.

  1. Kuveyt’te çalışmak için çalışma vizesi almak en önemli şarttır. Ülkede turist vizesiyle çalışmanız yasaklanmıştır.
  2. Çalışma izni işlemleri işverenler tarafından yapılmaktadır. Çalışma izni için gerekli olan kefil işlemini bu işverenler sağlarlar.
  3. Kefil olacak kişinin ya da firmanın Kuveyt vatandaşı ya da Kuveyt firması olması gerekmektedir.
  4. İşe alım sürecinde sizden istenen sabıka kaydı ve sağlık raporunu Türkiye’de onaylatmanız gerekmektedir. Çalışma vizesi alabilmeniz için bu prosedür şarttır.
  5. Sosyal medya ya da diğer internet mecralarında yayınlanan Kuveyt’te iş imkânı adı altında dolandırıcılık yapılmaktadır. Kendinize kefil veya iş yeri bulurken bu konulara dikkat etmeniz gerekmektedir.

 Kaynak: https://www.minimum-wage.org/international/kuwait

Yorumlar

  1. Ertan dedi ki:

    Son bilgi uyarı olark çok yerinde olmuş. İnsanları çalışma izni vaadi ile kandıranlar her ülke için bun yapabilir. Ayrıntılı bilgi için teşekkür ederim.